Juridische termen


1. Sites en vennootschappen waarvoor deze Privacyverklaring geldt
Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan www.ais-security.be/www.cardin.be eigenaar is en voor onze 100%-dochterondernemingen
 
Koppelingen naar websites die niet van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM zijn
De ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM  - websites  kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM.
ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM.
Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken.
De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM.
We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.
 
2. Type informatie dat wordt verzameld
Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.
 
·         Persoonsgegevens
zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit. ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM gebruikt persoonsgegevens om uw behoeften en interesses in kaart te brengen zodat wij u een betere service kunnen verlenen. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als klant van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Op bepaalde ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM - websites  kunt u producten of diensten bestellen, informatie opvragen, u abonneren op marketing of ondersteuningsmateriaal, uzelf of uw ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM - producten registreren of solliciteren naar een baan bij ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM.
De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina's omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers - id's en wachtwoorden, factuur- en transactiegegevens, creditcardgegevens, voorkeuren om contact met u op te nemen, uw opleiding en arbeidsverleden en gegevens over interesse in een baan.

We kunnen u ook vragen om informatie met betrekking tot uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en diensten.
We gebruiken deze informatie om onze websites en diensten of communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en om onze producten en diensten te verbeteren. Deze extra informatie is optioneel.
 
· Niet-persoonsgegevens
zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM gebruiken.

Niet-persoonsgegevens die wij verzamelen zijn bijvoorbeeld bezochte pagina's op de ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM - websites , unieke URL's1 die zijn bezocht binnen ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM, browsertype en IP-adres2. De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën.
Webpagina's van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM maken gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën ten behoeve van gegevensanalyse en afstemming van de dienstverlening.
ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM plaatst ook advertenties op websites van derden die mogelijk gebruikmaken van cookies.
 
3. Privacy van minderjarigen
ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. We raden ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen bij de online activiteiten en belangstelling van hun kinderen.
 
4. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om u te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen en bepaalde ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM - websites  op maat te maken. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot producten of diensten van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie (zie gedeelte 7, "Uw voorkeuren voor privacy en opt-out"). Creditcardgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en ter voorkoming van fraude. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden door onze financiële partners of door ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM zelf en worden niet langer bewaard dan nodig om de diensten te verlenen, tenzij u ons vraagt uw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.

Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u ALARM INTERNATIONAL / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM SYSTEMS verstrekt via andere bronnen, zoals productregistratie, callcenters of openbare evenementen zoals beurzen of seminaries.

Persoonsgegevens die aan ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven over staats- of landsgrenzen ter consolidatie van gegevens, opslag of voor eenvoudiger beheer van klantgegevens.

Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM - websites . Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.
 
5. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve in reactie op uw verzoek om producten of diensten. Uw toestemming wordt gevraagd wanneer u de gegevens verzendt. ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM maakt klantgegevens beschikbaar voor alle business entiteiten waarvan ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM eigenaar is, en voor bedrijven die namens ons werken, maar alleen op de manier die wordt beschreven in het gedeelte »De manier waarop uw gegevens worden gebruikt».

ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten zoals wordt beschreven in het gedeelte »De manier waarop uw gegevens worden gebruikt». Van leveranciers en dienstverleners wordt vereist dat zij de gegevens die zij namens ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM ontvangen, vertrouwelijk behandelen en zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen voor ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM. Deze dienstverleners kunnen veranderen of we kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn. ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM geeft geen persoonsgegevens vrij aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM of aan ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM gerelateerde entiteiten kunnen fuseren of worden overgenomen door een andere business entiteit, of enkele of alle van hun respectieve activa kunnen worden aangekocht. Als een dergelijke combinatie van overnames zich voordoet, zal ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM al het mogelijke in het werk stellen om u te berichten wanneer de entiteit waarmee wordt gefuseerd of die ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM overneemt, enkele of al uw persoonsgegevens ter beschikking krijgt om u van dienst te zijn.
 
6. Uw keuzes

Algemene informatie van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM is bijvoorbeeld informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of een uitnodiging om mee te doen aan marktonderzoek.

Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan uw wensen. Deze optie geldt niet voor berichten die bedoeld zijn voor de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid of updates van drivers.
 
7. Uw voorkeuren voor privacy en opt-out
Diensten waarop u zich niet hoeft te abonneren
ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft.
Voorbeelden van ander gebruik zijn bijvoorbeeld het versturen van informatie over speciale aanbiedingen, productinformatie en marketingmateriaal.
U kunt er echter voor kiezen deze informatie waarvoor u zich niet hoeft te abonneren, te ontvangen.
Geef uw voorkeuren voor privacy op door te schrijven naar het info@ais-security.be - vermeld uw naam, e-mailadres en postadres in alle correspondentie.
 
Abonnementsdiensten
Als u geen informatie meer wilt ontvangen die u expliciet hebt aangevraagd (zoals nieuwsbrieven per e-mail, software-updates, en dergelijke), gebruikt u een van de volgende methoden:
•    Selecteer de e-mailkoppeling "opt-out" of "unsubscribe" of volg de instructies om op te zeggen die deel uitmaken van alle berichten waarop u zich hebt geabonneerd
•    Ga terug naar de webpagina('s) waar u uw voorkeuren hebt opgegeven en volg de instructies voor het opzeggen hiervan  
•    Schrijf naar het info@ais-security.be - vermeld uw naam, e-mailadres en postadres en alle relevante informatie over uw abonnementen en registraties bij ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM.
 
8. Uw gegevens en derden
Bepaalde diensten van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM zijn gekoppeld aan diensten van ongerelateerde andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verstrekken aan zowel ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM als het andere bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid om softwareproducten van diverse fabrikanten te registreren via één ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM-webpagina, de mogelijkheid om informatie van marketing- of oplossingspartners van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM aan te vragen, of om afhandeling van bestellingen mogelijk te maken via een dealer. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan deze andere bedrijven tenzij u dit aangeeft.  
 
9. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om klantgegevens goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u online toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers - id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke id's.
 
10. Uw gegevens beveiligen
ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM is geabonneerd op een fraude beheerservice als onderdeel van onze realtime betalingsverwerking. Deze service biedt u en ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM extra beveiliging tegen creditcardfraude ter bescherming van uw financiële gegevens.  
 
11. Wijzigingen in deze verklaring
Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online  privacyverklaring van ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM, worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens we online  verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt ALARM INTERNATIONAL SYSTEMS / CARDIN ELETTRONICA BELGIUM hiervan melding bij klanten die het betreft.
 
12. Contact opnemen met ons
Wij hechten veel waarde aan uw mening. Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u deze sturen naar het info@ais-security.be.

In België kunt u voor verdere informatie eveneens contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacy.fgov.be).
In Luxemburg kunt u zich wenden tot de ‘Commission Nationale pour la Protection des Données’ (www.cndp.lu).
 
1.    Een URL (Uniform Resource Locator) is het algemene adres van documenten en andere bronnen op het World Wide Web. Bijvoorbeeld:
2.    Een IP-adres is een id van een computer of apparaat op een TCP/IP-netwerk (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), zoals het World Wide Web. Netwerken maken gebruik van het TCP/IP-protocol om informatie te routeren op basis van het IP-adres van de bestemming. Met andere woorden, een IP-adres is een getal dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer wanneer u surft op het web. Aan de hand van dit getal kunnen webservers uw computer vinden en herkennen. Computers hebben een IP-adres nodig zodat gebruikers kunnen communiceren, rondbladeren en winkelen op internet.
 


PRIVACY POLICY.
Bezorgd over de bescherming van uw privacy, heeft AIS / Cardin Belgium altijd veel belang gehecht aan de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u ons stuurt. We zouden u graag willen informeren over ons beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (de aard van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, de manier waarop we deze behandelen, de maatregelen die we nemen om hun veiligheid te waarborgen en de aard van uw rechten. Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die u ons direct of indirect verstrekt. In het geval dat u het niet eens bent met de voorwaarden van het Beleid, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Wie verzamelt uw persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van onze activiteit worden verwerkt door:
Alarm International Systems
Cardin Elettronica Belgium
Rue Pont-A-Migneloux 41
6041 Gosselies
Tel: +32 71 85 13 13
Email responsable traitement: calasso@ais-security.be

Waar komen uw gegevens vandaan? :

We verzamelen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks, met name wanneer:
• U gebruikt onze Services op onze Site,
• U vraagt ons om een prijsaanbieding, een verzending van handleidingen, documentatie, een verzoek om contact of andere informatie.
• U neemt contact met ons op via verschillende kanalen, waaronder contactformulieren, per post, per post of per telefoon,
• U neemt via sociale netwerken contact met ons op
• U neemt deel aan tevredenheidsonderzoeken
• U bezoekt ons of vraagt een bezoek van onze vertegenwoordiger
• U hebt toestemming aan derden gegeven om ons uw persoonlijke gegevens toe te sturen.
We doen er alles aan om alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke informatie te verzamelen die nodig is voor de doeleinden die onder dit beleid vallen.
In het geval dat we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit beleid vallen, is een aanvullende toestemming vereist. Een dergelijke toestemming is niet verplicht, maar zal soms noodzakelijk zijn om aan uw behoeften / verzoeken te kunnen voldoen. Uw toestemming is echter niet nodig als de verwerking die wij doen van uw persoonlijke gegevens gerechtvaardigd is door een geldige reden, op voorwaarde dat dergelijk gebruik geen nadelige invloed heeft op uw eigen rechten en belangen
Hoe verzamelen we uw gegevens? :
We kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder:
• De rechtstreeks verzamelde persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig meedeelt, met name door middel van verzamelingen. (bijvoorbeeld: achternaam, voornaam, contactgegevens ... enz.);
• Persoonlijke gegevens die indirect, automatisch of met uw uitdrukkelijke toestemming zijn verkregen bij het gebruik van onze Site;
• De persoonlijke gegevens die u wilt delen wanneer u sites van derden gebruikt, die we hebben verzameld uit andere bronnen;
• Uw persoonlijke gegevens van andere legitieme bronnen, inclusief commercieel beschikbare bronnen, zoals openbare databases, gegevensaggregators ... enz.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we? :
In dit beleid verwijst "uw persoonlijke gegevens" naar informatie of stukjes informatie die u direct of indirect identificeren. Dit omvat alle gegevens die nodig zijn om de doelstellingen en verplichtingen van onze zakelijke relatie het best te bereiken, namelijk:
• Bedrijfsnaam, namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, managers, maar kan ook andere informatie bevatten, zoals uw IP-adres, de lijst met pagina's die op onze website worden bekeken.
Hoewel de precieze details van de persoonlijke gegevens die we verzamelen variëren naargelang de specifieke behoeften, verzamelen we de volgende gegevens:
Op welk moment? Welke gegevens?
1. Tijdens het browsen op onze site: uw IP-adres, navigatie-informatie over uw apparaat, bekeken pagina's
2. Bij het aanvragen van informatie: de naam van uw bedrijf, uw naam, achternaam, bedrijf, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, namen van verschillende personen
3. Wanneer u contact opneemt met onze verkoopafdeling: de naam van uw bedrijf, uw naam, achternaam, bedrijf, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, namen van verschillende personen
4. Wanneer u deelneemt aan tevredenheidsonderzoeken, enquêtes: de naam van uw bedrijf, uw naam, achternaam, bedrijf, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, namen van verschillende ambtenaren
5. Tijdens uw bezoek aan het hoofdkantoor van onze bedrijven of onze vestigingen: de naam van uw bedrijf, uw namen, voornamen, bedrijf, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, namen van de verschillende verantwoordelijke personen
Wanneer u anderen toestaat ons gegevens te sturen De inhoud van de gegevens die u aan hen verstrekt
Deze gegevens worden eerlijk verzameld; geen verzameling wordt uitgevoerd zonder medeweten van het volk en zonder dat zij op de hoogte worden gebracht.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we? :
In dit beleid verwijst "uw persoonlijke gegevens" naar informatie of stukjes informatie die u direct of indirect identificeren. Dit omvat alle gegevens die nodig zijn om de doelstellingen en verplichtingen van onze zakelijke relatie het best te bereiken, namelijk:
• Bedrijfsnaam, namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, managers, maar kan ook andere informatie bevatten, zoals uw IP-adres, de lijst met pagina's die op onze website worden bekeken.
Hoewel de precieze details van de persoonlijke gegevens die we verzamelen variëren naargelang de specifieke behoeften, verzamelen we de volgende gegevens:
Op welk moment? Welke gegevens?
1. Tijdens het browsen op onze site: uw IP-adres, navigatie-informatie over uw apparaat, bekeken pagina's
2. Bij het aanvragen van informatie: de naam van uw bedrijf, uw naam, achternaam, bedrijf, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, namen van verschillende personen
3. Wanneer u contact opneemt met onze verkoopafdeling: de naam van uw bedrijf, uw naam, achternaam, bedrijf, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, namen van verschillende personen
4. Wanneer u deelneemt aan tevredenheidsonderzoeken, enquêtes: de naam van uw bedrijf, uw naam, achternaam, bedrijf, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, namen van verschillende ambtenaren
5. Tijdens uw bezoek aan het hoofdkantoor van onze bedrijven of onze vestigingen: de naam van uw bedrijf, uw namen, voornamen, bedrijf, e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, namen van de verschillende verantwoordelijke personen
Wanneer u anderen toestaat ons gegevens te sturen De inhoud van de gegevens die u aan hen verstrekt
Deze gegevens worden eerlijk verzameld; geen verzameling wordt uitgevoerd zonder medeweten van het volk en zonder dat zij op de hoogte worden gebracht.


Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens?:
De behandelingen die we implementeren hebben een expliciet, legitiem en vastberaden doel. Voor elke verwerking van uw persoonlijke gegevens met een ander doel dan die hieronder worden beschreven, is uw toestemming vereist als deze niet wordt gerechtvaardigd door een legitiem belang. Van onze kant stelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens ons in staat om de diensten van de Site beschikbaar te stellen, om hun verbetering en het onderhoud van een beveiligde omgeving te waarborgen, waaronder:  
Beheer de werking en optimalisatie van onze Site en onze diensten en producten; Help uw toekomstige activiteiten en ervaringen op onze Site te versnellen;   
Evalueer het gebruik van onze Site, onze producten en diensten en analyseer de effectiviteit van onze communicatiecampagnes en promoties;  
Pas uw ervaring aan op onze Site en andere platforms en evalueer anoniem en globaal de activiteit op onze Site en andere platforms (we houden rekening met de tijd die u bezocht, als u het al hebt bezocht en naar welke site u verweest)  
Maak onze Site gebruiksvriendelijker en pas onze Site, onze producten en diensten aan op uw interesses en behoeften; Voer de bewerkingen uit met betrekking tot onze commerciële relatie (bestellingen, betaling, leveringen, facturen, boekhouding, tevredenheidsenquête, service na verkoop ... enz.)

Verricht operaties met betrekking tot onze commerciële relatie (bestellingen, betaling, leveringen, facturen, boekhouding, tevredenheidsenquête, service na verkoop ... enz.);  
 Neem contact met u op over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn (nieuwe producten lanceren, promotionele aanbiedingen, promotionele evenementen, cursussen en / of dat u eerder een product of dienst bij ons hebt aangevraagd en dat de communicatie relevant of gerelateerd is aan dit eerdere verzoek en gemaakt binnen de tijdslimieten bepaald door de toepasselijke wetgeving.   
Biedt u producten of services die u bij ons aanvraagt. (vraag informatie om uw vragen / opmerkingen te beantwoorden);  
Klantenservice bereikbaar maken via telefoon of instant messaging;    Verschaf tools voor delen op onze Site en / of sociale netwerken;  
 Verificatie, identificatie en authenticatie uitvoeren van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt;   
Voorkom en detecteer fraude, kwaadaardige software (kwaadwillende software of malware) en beheer beveiligingsincidenten;

Beheer eventuele geschillen.
We streven ernaar de verzamelde gegevens tot een minimum te beperken, zodat deze nauwkeurig en up-to-date blijven door de rechten van de betrokkenen te vergemakkelijken. Voor elke verwerking van uw persoonlijke gegevens met een ander doel dan die hieronder worden beschreven, is uw toestemming vereist als deze niet wordt gerechtvaardigd door een legitiem belang.
Hoe lang bewaren we uw gegevens:
In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de hierboven beoogde doeleinden.
Voor de persoonlijke gegevens die u hebt ingevuld / gedeclareerd in uw profiel,  de gegevens over uw browsing, uw gebruik van de Site: de duur is drie (3) jaar vanaf uw laatste activiteit op de Site
Voor gegevens met betrekking tot een bestelling: de duur is tien (10) jaar vanaf uw bestelling
Voor de meetstatistieken van het publiek en uw onbewerkte aanwezigheidsgegevens op onze site: de duur is dertien (13) maanden
Voor prospects / klantengegevens: de duur is drie (5) jaar vanaf hun verzameling of laatste contact, of het einde van de zakelijke relatie.
Voor bankgegevens: de duur is tien (10) jaar vanaf uw bestelling
Voor gegevens om het bewijs van een recht of een contract vast te stellen, of bewaard voor de naleving van een wettelijke verplichting: het archiveren gebeurt volgens de geldende wetgeving
Om echter te voldoen aan onze administratieve, wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, kunnen uw gegevens worden gearchiveerd en opgeslagen buiten de bovengenoemde termijnen, in overeenstemming met de huidige wetgeving.


Wie zijn de ontvangers van uw gegevens? :
Wij zijn de enige ontvangers van uw persoonlijke gegevens en brengen deze niet op de markt.
Aan de andere kant, voor zover nodig, kunnen we uw persoonlijke gegevens communiceren aan geautoriseerde en vastberaden ontvangers, namelijk:
• alle werknemers van onze bedrijven en onze vaste en gebruikelijke onderaannemers, als de situatie dit vereist
• onze reclame-, marketing- en promotiebureaus om ons te helpen bij het leveren en analyseren van de effectiviteit van onze advertentiecampagnes en promoties,
• de derde partijen die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zoals een bezorgdienst of een postdienst die een product levert dat u hebt besteld,
• externe serviceproviders, zoals aanbieders van webhostingservices;
• leveranciers van webanalysetools, zoals Google,
• onze dienstverleners en / of economische partners wanneer delen nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken,
• de administratieve of gerechtelijke autoriteiten wanneer zij ons vragen om uw informatie vrij te geven,
We eisen van deze ontvangers dat zij alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid en de optimale beveiliging van uw gegevens tegen elk misbruik te waarborgen en dat ze deze alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en de geldende wet- en regelgeving, inclusief de ondertekening van een overeenkomst inzake gegevensbescherming.

Hoe beschermen we uw gegevens:
Als controller nemen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens te waarborgen door organisatorische, technische, software- en fysieke maatregelen uit te voeren en onze partners te verplichten hetzelfde te doen. .
Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging, interferentie, verlies en / of misbruik te voorkomen.
Hoe u uw rechten kunt uitoefenen:
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en in werking getreden op 25 mei 2018, hebt u:
• Een recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens,
• Een recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren,
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om legitieme redenen,
• Een recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens onder voorbehoud van legitieme redenen,
Om deze rechten uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen, ondertekend en vergezeld van een identificatie met de controller van onze bedrijven
• door een brief te sturen naar het volgende adres:

Alarm International Systems of Cardin Elettronica Belgium
Rue Pont-A-Migneloux 41
6041 Gosselies
België

 
AIS SECURITY