Automatisation


 

BLTR100

KIT 2 MOT BLASY324 24V+PRGT624+RXOC+ 1S449TX4+CDR VEDO+KEYSEL+LAMP+SIGN

  • BLASY324 KIT STANDARD 2 VERINS 24VDC + ACCESSOIRES

KIT 2 MOT BLASY324 24V+PRGT624+RXOC+ 1S449TX4+CDR VEDO+KEYSEL+LAMP+SIGN

 
 
AIS SECURITY