Incendie


 

CABLES POUR INCENDIE

CABLE INCENDIE 2X0.9,TWISTE-FARADISE,HALOGENE FREE,BOBINE CARTON 100M

  • CABLE 2X0.9 FLAME RETARDANT IEC 60332-1

CABLE INCENDIE 2X0.9,TWISTE-FARADISE,HALOGENE FREE,BOBINE CARTON 100M

 
CABLE INCENDIE 2X0.9,TWISTE-FARADISE,HALOGENE FREE,DEVIDOIR BOIS 500M

  • CABLE 2X0.9 FLAME RETARDANT IEC 60332-1

CABLE INCENDIE 2X0.9,TWISTE-FARADISE,HALOGENE FREE,DEVIDOIR BOIS 500M

 
 
AIS SECURITY